പുന്നയൂര്‍ക്കുളം

ഇന്റര്‍നെറ്റു വലയില്‍, ‘ബ്ലോഗെന്നു‘ കേട്ടപ്പൊ എന്റെ നാടിനും ഒരു ബ്ലോഗായാലെന്താ എന്നു തോന്നി..കുറച്ചു വിശേഷങ്ങള്‍ നാട്ടാരുമായി പങ്കുവെക്കാനായാലോ?!

2007, ജനുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

നാട്ടു വര്‍ത്തമാനം

നമുക്കുകുറച്ചു നാട്ടുവര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാം.

ബ്ലോഗ് ആര്‍ക്കൈവ്